Gå til hovedindhold

Vandindvindingsstruktur

-

Indhold

  I Albertslund Kommune er der to vandværker, Vridsløselille Vandværk og Herstedøster Vandværk, der indvinder fra boringer beliggende inden for kommunen.

  Vridsløselille Vandværk ligger i den sydlige del af kommunen, jf. Figur 2-1. Vandværket indvinder fra fire indvindingsboringer (DGU nr. 200.3244, 207.2997, 207.4291 og 207.4205). Tilladt indvinding jf. gældende indvindingstilladelse er på 400.000 m3/år. Den gennemsnittelige indvinding fra 2008-2012 ligger på 434.501 m3/år.

  Herstedøster Vandværk ligger i den nordlige del af kommunen, jf. Figur 2-1. Vandværket indvinder fra en enkelt indvindingsboring (DGU nr. 200.5637). Den tilladte indvindingsmængde er på 20.000 m3/år, og den gennemsnittelige indvinding fra 2008-2012 ligger på 13.884 m3/år.

  Ud over de to vandværker med indvindingsboringer i Albertslund Kommune, er der fire indvindingsanlæg, der indvinder uden for kommunen, men som har en del af indvindingsoplandet i Albertslund Kommune, jf. Figur 2-1. Oplandet til Kildeplads III , Islevbro Vandværk, som indvinder i Rødovre Kommune, dækker en del af Vestskoven i den nordlige del af kommunen. I den østlige del af kommunen strækker oplandene til Ejby Vandværk, Glostrup Hovedvandværk og Glostrup Hjælpevandværk sig ind over kommunegrænsen. Alle tre vandværker har indvindingsboringer i Glostrup Kommune.

  Ud over vandindvinding til almene vandforsyninger, er der i kortlægningsområdet vandindvinding i forbindelse med afværgeanlæg, industri, enkeltindvindere og husdyr. Beliggenheden af indvindingsanlæggene er vist på Figur 2-1. I Albertslund Kommune findes der fire afværgeindvindinger, fire enkeltindvindere, en indvinding til industri samt en indvinding til husdyr.

  Der er således beregnet indvindingsoplande til to afværgeanlæg, som har en oppumpning større end 20.000 m3/år og hele eller dele af oplandet i Albertslund Kommune. Disse er vist med orange streg på Figur 2-1. De to afværgeanlæg er Brøndby Industrikvarter og Naverland. De to afværgeanlæg indvinder henholdsvis 152.236 og 24.868 m3 om året (2008-2012), /3/. De beregnede indvindingsoplande til disse afværgeanlæg er ikke medtaget i afgrænsning af NFI og IO.

  Figur 2-1 indvindingsoplande