Gå til hovedindhold

Resume af statens grundvandskortlægning

-

Indhold

  I det følgende er et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen og for at kommunen har valgt at foretage indsatser for grundvandsbeskyttelse så de gælder hele kommunen (med henvisning til vandforsyningslovens §13 a)

  Kortlægningsområder i Albertslund Kommune

  Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i Albertslund Kommune er blevet delt op i tre kortlægningsområder

  Vandindvindingsstruktur

  -

  Grundvandsressourcen

  Læs mere om de geo- og hydrologiske forhold samt indvindingsoplande

  Grundvandskvalitet

  -

  Arealanvendelse

  Arealanvendelsen i Albertslund Kommune består primært af bymæssig bebyggelse (ca. 50 %), der kan variere fra industriområder med en høj befæstelse til villaområder med en lav befæstelse.

  Områdeudpegninger

  -