Gå til hovedindhold

Politik og mål

I Danmark bruger vi grundvand til produktion af drikkevand. Som udgangspunkt renser vi ikke vores drikkevand, og det er derfor vigtigt, at vi har en god og uforurenet grundvandsressource. Læs mere her

Indhold

  I Danmark bruger vi grundvand til produktion af drikkevand. Som udgangspunkt renser vi ikke vores drikkevand, og det er derfor vigtigt, at vi har en god og uforurenet grundvandsressource, vi kan bruge til drikkevand. Det kræver, at vi beskytter grundvandet mod forurening.

  Dansk grundvandspolitik bygger således på forebyggelse frem for rensning. Vi beskytter vores grundvand mod forurening, fordi vi bruger det til drikkevand. Men vi beskytter også grundvandet, fordi det leverer vand til vores åer og søer, som vi ønsker skal have god vandkvalitet og være levested for dyr og planter.

  Albertslund Kommunes mål med indsatsplanen er at:

  • Beskytte grundvandet, så den lokale vandindvinding kan bevares
  • Håndtere eksisterende forureninger, så risikoen for grundvandet minimeres
  • Forebygge yderligere forurening af grundvandet.