Gå til hovedindhold

Om indsatsplanen

I det følgende kan du læse om lovgivningen bag indsatsplanen, om sammenhængen med anden planlægning og om de involverede parter i processen med at få udarbejdet en indsatsplan og gennemført de planlagte indsatser.

Indhold

  I det følgende kan du læse om lovgivningen bag indsatsplanen, om sammenhængen med anden planlægning og om de involverede parter i processen med at få udarbejdet en indsatsplan og gennemført de planlagte indsatser.

  Lovgivning

  Relevante lovgivning

  Relation til anden planlægning

  En indsatsplan til grundvandsbeskyttelse er en sektorplan, på linje med en vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan og indgår nederst i det samlede planhierarki.

  Aktører og interessenter

  Efter vandforsyningsloven skal Albertslund Kommune nedsætte et Koordinationsforum. Det skal fungere som et rådgivende og ideudvekslende forum for indsatser og handlinger til hjælp for udarbejdelse af indsatsplanen.