Gå til hovedindhold

Eksisterende forurening

Eksisterende forureninger fra punktkilder udgør en større eller mindre trussel for grundvandet afhængig af forureningernes art, omfang og alder.

Indhold

    Eksisterende forureninger fra punktkilder udgør en større eller mindre trussel for grundvandet afhængig af forureningernes art, omfang og alder. Forureningerne stammer fra tidligere tiders industri og erhverv. I Albertslund Kommune udgør disse forureninger den væsentligste trussel for grundvandsressourcen. En lang række af de mest grundvandstruende forureninger er gennem de seneste årtier blevet kortlagt af Region Hovedstaden, som er ansvarlig myndighed for kortlægnings- og oprydningsindsatsen, og tidligere af Københavns Amt. En række af forureningerne er blevet fjernet, eller afhjulpet med afværgeløsninger fx med det formål at forhindre en yderligere spredning eller foretage en in situ oprensning. Mange af de eksisterende forureninger kan dog stadig udgøre en trussel for grundvandet, hvis kortlægningen eller de valgte oprensninger eller afværgeløsninger ikke har været eller ikke er tilstrækkelige. Albertslund Kommune samarbejder med Region Hovedstaden, nabokommuner og vandforsyninger om en prioriteret indsats over for eksisterende forureninger, herunder vurdering af behov for yderligere undersøgelser, afværge eller monitering. Albertslund Kommune vil gerne i dialog med ejere af forurenede ejendomme og derigennem forsøge at bidrage til en prioriteret indsats.

    Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/dokumentation
    Forureningsundersøgelser- status og vurdering af trusler fra kendte forureninger. Fælles prioritering af indsatser Tilsynsplan, Region Hovedstaden: Oversigt over den forventede offentlige indsats M&V-Teamet Region HovedstadenGlostrup Kommune, erhvervsejendomme 2017 - 2020 Dokumentation: En prioriteret plan for kommuneindsatser foreligger.Min. to kortlagte grunde per år er kontaktet og præsenteret for en realistisk indsats.
    Albertslund kommune arbejder aktivt for at få potentielle forurenere til at undersøge og oprense forureninger frivilligt eller via påbud