Gå til hovedindhold

Grundvandskvalitet

-

Indhold

  I det følgende afsnit beskrives de væsentligste hovedstoffer og miljøfremmede stoffer i grundvandet. Beskrivelsen bygger på Trin 1 rapporten om de grundvandskemiske forhold for Herlev-Glostrup kortlægningen /13/ og på Trin 2 rapporten om den grundvandkemiske kortlægning for Smørum-Ballerup /10/ og Vridsløselille Vandværk /16/.

  Nitrat

  Der er kun et enkelte fund af nitrat over 10 mg/l i Albertslund Kommune i en boring med en ukendt filtersætning i indvindingsopland til Vridsløselille Vandværk. Der er 8 boringer med fund af nitrat mellem 1 og 10 mg/l og 15 boringer med fund af nitrat under 1 mg/l i seneste analyse. Der er kun 4 boringer filtersat i kalk, hvor der ikke er påvist nitrat. Nitrat er således ikke et aktuelt vandkvalitetsproblem i Albertslund Kommune, men de boringer med fund af nitrat over 1 mg/l indikerer en vis sårbarhed overfor nitrat.

  Klorid

  Klorid udgør ikke generelt et problem i Albertslund Kommune. Der er ingen boringer, der overskrider kvalitetskriteriet for drikkevand på 250 mg/l, men der er to boringer med klorid over 125 mg/l.

  Sulfat, nikkel og arsen

  Der er en række boringer i Albertslund Kommune, hvor der er forhøjet koncentration af sulfat, dog findes der ingen overskridelse af kvalitetskriteriet for drikkevand på 250 mg/l. Sulfatindholdet i langt de fleste boringer i kortlægningsområdet er generelt højt, typisk over 75 mg/l. Der kan være mange årsager til forhøjet indhold af sulfat, men i Albertslund Kommune peger flere undersøgelser på, at den primære årsag er en udbredt pyritoxidation.

  Den udbredte pyritoxidation fører udover forhøjet sulfatindhold også til problemer med sporstoffer som nikkel og arsen, der frigives ved oxidationen af pyrit. Af disse er nikkel det mest problematiske, da det forekommer i høje koncentrationer i grundvandet i store dele af kommunen. Nikkel udgør fx et problem for Vridsløselille Vandværk /4/

  Miljøfremmede stoffer

  Generelt er der en del fund af miljøfremmede stoffer i kalken, hvilket skyldes, at det er et byområde med mange punktforureninger, samtidig med, at området er meget sårbart over for ovenfra kommende forureningskilder på grund af det ringe lerdække.