Gå til hovedindhold

Kortlagte forureninger

Med udgangspunkt i data hentet ved Region Hovedstaden i august 2014, findes der i kortlægningsområdet 154 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen.

Indhold

    Med udgangspunkt i data hentet ved Region Hovedstaden i august 2014, findes der i kortlægningsområdet 154 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen af lokaliteterne er angivet på Figur 5-2.

    Jordforureningskortlægningen foregår på to niveauer. Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der har været aktiviteter, som kan have medført forurening. Vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko. I Albertslund Kommune er der kortlagt 89 V2 lokaliteter, 64 V1 lokaliteter og 1 V1 og V2 lokalitet.

    Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet forureningskortlægningen af lokaliteter i kommunerne i området for grundvandskortlægningen. I de tilfælde, hvor regionen ikke allerede har undersøgt eller afværget kendte forureninger i et kortlægningsområde, prioriteres den kommende indsats af Regionen. Da jordforureningskortlægningen omfatter et stort antal lokaliteter fordelt over hele regionen, må der forventes at gå nogle årtier, før regionen har undersøgt og eventuelt afværget alle relevante forureninger omfattet af Regionens indsats.

    Figur 5-2 Kortlagte forureninger i og omkring Albertslund