Gå til hovedindhold

Arealanvendelse

Arealanvendelsen i Albertslund Kommune består primært af bymæssig bebyggelse (ca. 50 %), der kan variere fra industriområder med en høj befæstelse til villaområder med en lav befæstelse.

Indhold

    Arealanvendelsen i Albertslund Kommune består primært af bymæssig bebyggelse (ca. 50 %), der kan variere fra industriområder med en høj befæstelse til villaområder med en lav befæstelse. Der er også en del af skov- og naturområder i den nordlige og vestlige del af kommunen, se Figur 5-1. Der er kun et begrænset areal med potentielt landbrug, hovedsageligt vest for motorvejen.

    I nogle indvindingsoplande er stort set hele arealanvendelsen klassificeret som befæstet/bebygget. Alligevel sker der en grundvandsdannelse på disse arealer, da befæstelsesgraden kun meget sjældent er 100 %. Den typiske befæstelsesgrad i de bebyggede områder er ca. 40 %, svarende til, at der kan ske nedsivning på de resterende 60 % af arealet.

    Fig 5-1 Arealanvendelse

    Kortlagte forureninger

    Med udgangspunkt i data hentet ved Region Hovedstaden i august 2014, findes der i kortlægningsområdet 154 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen.