Gå til hovedindhold

Indsatser - Klorid fra vejsaltning /vedligehold af grønne arealer

Anvendelse af vejsalt til glatførebekæmpelse udgør en trussel over for grundvandet. Der kan ske nedsivning af kloridholdigt vand fx via utætte kloakker eller ved direkte nedsivning fra åbne arealer.

Indhold

  Anvendelse af vejsalt til glatførebekæmpelse udgør en trussel over for grundvandet. Der kan ske nedsivning af kloridholdigt vand fx via utætte kloakker eller ved direkte nedsivning fra åbne arealer. Dette kan føre til en forhøjet koncentration af klorid i grundvandet, som i sårbare områder kan udgøre en direkte trussel for vandindvindingen.

  Albertslund Kommune vil gøre en indsats for at undersøge problemets omfang og mulighederne for at begrænse belastningen med klorid fra vejsaltning i grundvandet. Mulighederne for at benytte mere miljøvenlige metoder skal afprøves og retningslinjer for håndtering og regulering af vejvand skal præciseres.

  Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/ dokumentation
  Undersøgelse af forbrug og forureningsrisiko ved saltning og gødskning. Spildevands-plan M&V-Teamet Naturstyrelsen, Materialegården, SMART-city 2019 Notat om forbrug, risici og alternative muligheder foreligger.

  Pilotprojekt er gennemført i SMART-city-regi.

  Retningslinjer for håndtering af vejvand foreligger
  Udvikling af nye miljøvenlige metoder til glatførebekæmpelse og gødskning 2020
  Forsøg med reduktion i brugen af salt på veje, gangarealer, pladser og kunstgræsbaner. Forsøg med reduktion i brugen af gødskning 2020