Gå til hovedindhold

Referencer

-

Indhold

  Lovgivning:

   

  Litteratur:

  /1/ Egedal Kommune, Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet Taastrup Nord, 2010 (Rapport ID 89686).

  /2/ Naturstyrelsen. Redegørelse for Smørum-Ballerup Kortlægningsområde. December 2014 (Rapport ID 91283).

  /3/ Naturstyrelsen. Redegørelse for Herlev-Glostrup. December 2014 (Rapport ID 91254).

  /4/ Naturstyrelsen. Redegørelse for indvindingsoplande udenfor OSD, Område Syd, Alberts-lund Kommune. December 2015 (Rapport ID 91902).

  /5/ Københavns Amt. Detailkortlægning, fase 1:Kortlægning på baggrund af eksisterende data. September 2004 (Rapport ID 87136 og 89384).

  /6/ Københavns Amt. Taastrup Nord Området: Kortlægning af grundvandsressourcens be-skyttelse, trusler og anbefalinger til indsats – detailkortlægning fase 2. September 2005 (Rapport ID 89382).

  /7/ Miljøcenter Roskilde. Smørum-Ballerup Trin 1. November 2010 (Rapport ID 86639).

  /8/ Naturstyrelsen. MEP og TEM kortlægning i Smørum-Ballerup Kortlægningsområde samt integreret tolkning med eksisterende geofysiske og geologiske data. Alectia, december 2012 (Rapport ID 88729).

  /9/ Naturstyrelsen. Smørum-Ballerup Kortlægningsområde synkronpejlrunde og vandprøve-tagning. GEO/DGE, juni 2012 (Rapport ID 89017).

  /10/ Naturstyrelsen. Smørum-Ballerup grundvandkemisk kortlægning. Rambøll, januar 2015 (Rapport ID 91297).

  /11/ Naturstyrelsen. Grundvandskortlægning i Smørum-Ballerup, Delaftale 28, hydrostratigra-fisk model. Rambøll, april 2014 (Rapport ID 90339).

  /12/ Naturstyrelsen. Smørum-Ballerup – Hydrologisk model. Rambøll, december 2015 (Rapport ID 91849).

  /13/ Naturstyrelsen. Trin 1. Rapport for Herlev-Glostrup kortlægningsområde. Rambøll, juni 2013 (Rapport ID 89263).

  /14/ Naturstyrelsen. Hydrologisk model Herlev-Glostrup. Orbicon, juli 2014 (Rapport ID 90943).

  /15/ Naturstyrelsen. Trin 1, Indvindingsoplande udenfor OSD, område Syd. Vridsløselille Vandværk. Rambøll, juni 2015 (Rapport ID 91816).

  /16/ Naturstyrelsen. Indvindingsoplande udenfor OSD, Område Syd – Vridsløselille Vandværk, Trin 2, Grundvandskemisk kortlægning. Rambøll, november 2015 (Rapport ID 91845).

  /17/ Rambøll. Vestegn 2010 modellen. Modeldokumentation. Vestegnens Vandsamarbejde. Rambøll, juni 2011.