Gå til hovedindhold

Områdeudpegninger

-

Indhold

  Læs mere om Albertslunds områdeudpegninger

  Sårbarhed overfor nitrat

  Vurderingen af det primære magasins sårbarhed overfor nitrat bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed

  Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

  Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandmagasinet har nogen eller stor nitratsårbarhed, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet.

  Indsatsområder

  Inden for NFI afgrænses indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet.