Gå til hovedindhold

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandmagasinet har nogen eller stor nitratsårbarhed, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet.

Indhold

    Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandmagasinet har nogen eller stor nitratsårbarhed, jf. Figur 6-2, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet.

    Hvor grundvandsmagasinet har nogen eller stor nitratsårbarhed, og der samtidig sker grundvandsdannelse til magasinet, afgrænses der som udgangspunkt NFI. Der afgrænses ikke NFI, hvor grundvandsmagasinet har opadrettet gradient, eller hvor der er afgrænset lille nitratsårbarhed. NFI afgrænsningerne fremgår af Figur 6-3.

    Figur 6-3 Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)