Resume af statens grundvandskortlægning


Resume af statens grundvandskortlægning - Albertslund Kommune

I det følgende er et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen og for at kommunen har valgt at foretage indsatser for grundvandsbeskyttelse så de gælder hele kommunen (med henvisning til vandforsyningslovens §13 a)